Tamminga

Overige fysiotherapie

Overige fysiotherapie

Contact

 • Afspraak maken:

 • 088-7080800

 •  
 •  

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, die zich richt op zuigelingen, kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Het kan kinderen helpen een harmonische ontwikkeling van hun motoriek te laten doorlopen. Medicort biedt kinderfysiotherapie op 9 locaties in Utrecht .
 
Onze Missie: 
Door gebruik te maken van specifieke kinderfysiotherapeutische kennis, passie en persoonlijke aandacht èn samen te werken met zijn omgeving, krijgt het kind de kans zijn bewegingspotentieel optimaal benutten.
 
Ons team:
Ons team Medicort Kinderfysiotherapie in Utrecht bestaat uit geregistreerde (Master) kinderfysiotherapeuten Angelique Mulder, Hannah Kisjes, Jasper van den Boogaart, Lisette van der Meulen en Wyke Tamminga.
Van Links naar rechts Lisette, Hannah, Angelique en Jasper
Specialisaties:
Onze specialisaties in de kinderfysiotherapie zijn:
Angelique Mulder: problemen met motorische ontwikkeling en schrijven, neurologie en revalidatie
Hannah Kisjes: sensorische informatieverwerking (SI therapie), schrijfproblemen en behandeling van zuigelingen
Jasper van den Boogaart: orthopedie, pijn en sportklachten
Lisette van der Meulen: problemen met motorische ontwikkeling en schrijven, sensorische informatieverwerking
Wyke Tamminga: bekkentherapie; zindelijkheidsproblemen en buikpijnklachten
Voor welke aandoeningen is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is voor kinderen met een vertraagde, bedreigde of afwijkende motorische ontwikkeling, aangeboren of als gevolg van een moeizaam verlopen bevalling of van een ongeluk. We zien kinderen met een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.
 
Kinderfysiotherapie kan ook ondersteuning bieden voor kinderen met o.a.:
 • Sport- en orthopedische klachten
 • Zuigelingen; o.a. voorkeurshouding, asymmetrie, Erbse parese
 • Zindelijkheidsklachten 
 • Oncologische problemen
 • Neurologische problemen zoals bijvoorbeeld Cerebrale Parese
Voor welke aandoeningen/blessures is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is voor kinderen met een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Dit kan aangeboren of het gevolg zijn van een moeizaam verlopen bevalling of van een ongeluk, maar ook van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.
Kinderfysiotherapie kan ook ondersteuning bieden voor kinderen met:
 
 • Zindelijkheidsklachten 
 • (aangeboren) hartafwijkingen
 • Oncologische problemen
 • Neurologische problemen zoals bijvoorbeeld Cerebrale Parese
Voor een volledigere lijst klik hier
Onderzoek en behandeling bij kinderfysiotherapie Medicort
Een behandeling start altijd met een onderzoek door een van onze kinderfysiotherapeuten. Deze stelt vast of er sprake is van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling en beoordeelt eventuele pijnklachten. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, wordt een behandelplan opgesteld, dat vervolgens besproken wordt met ouders en indien van toepassing, het kind.

Veel meer dan bij volwassenen speelt een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij Medicort kinderfysiotherapie beschikken we over leuk kindgericht oefenmateriaal dat het plezier in bewegen vergroot. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. Als het nodig is, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt vaak bij kinderen van 0 tot 2 jaar. Indien daar aanleiding toe is, kan uw kind ook in extra verwarmd water door een kinderfysiotherapeut geoefend worden.

Heeft u twijfels over de manier waarop uw kind beweegt, heeft u vragen over pijnklachten van uw kind of wilt u een ‘second opinion’? Dan kunt u onze kinderfysiotherapeut ook uitsluitend voor onderzoek consulteren. 
Samenwerkingen kinderfysiotherapie 
Binnen Medicort werken de kinderfysiotherapeuten goed samen met gespecialiseerde collega (sport-)fysiotherapeuten en manueel therapeuten. Indien nodig zoeken wij in de behandeling samenwerking met andere disciplines zoals: (jeugd- of consultatiebureau-) arts, specialist, logopedist, ergotherapeut, diëtist, docent, orthopedagoog, psycholoog, docent of maatschappelijk werkende. Verder werken we nauw samen met o.a. Youké, de Buurtteams, Harten voor Sport en Only Friends Daarnaast bieden we het beweegprogramma Fitkids voor kinderen van 4-18 jaar met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte. Medicort Kinderfysiotherapie verzorgt Fitkids op 3 van onze vestigingen in samenwerking met de Stichting Fitkids en de Stichting Artsen voor kinderen.
De kinderfysiotherapeut
Wij zijn allen een geregistreerde (Master) kinderfysiotherapeut die zich na de opleiding Fysiotherapie middels postacademiale scholing gespecialiseerd hebben in het onderzoeken en behandelen van kinderen. De kinderfysiotherapeut benadert het kind op een eigen, specifieke wijze passend bij de situatie van dat moment.
Onze kinderfysiotherapeuten begeleiden stagiaires van de master opleidingen kinderfysiotherapie en zijn betrokken bij het onderzoek “Fit for the Future” en de GODIVA studie van de Hogeschool Utrecht.
Informatie over kinderfysiotherapie en contact
Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie op onze locaties in Utrecht? Neem dan contact met ons op.
U kunt zich ook direct
inschrijven. In een screening beoordelen wij dan of wij uw kind kunnen helpen met de klachten.